بازدید مدیر مدرسه نوآوری گروه رسانه‌ای مهر از نمایشگاه «همین دَست‌افشانیِ حروف»