کارگاه-عکاسی-مقدماتی

یکشنبه 31 اردیبهشت 1402

کارگاه عکاسی مقدماتی

مدت زمان دوره : یک ماه شروع کارگاره: 20 خرداد پایان کارگاه: 20 تیر ماه 30 ساعت آموزش 10 جلسه 3 ساعته شنبه ها و سه […]