کارگاه-آموزشی-عکاسی-خبر

جمعه 4 آذر 1401

کارگاه آموزشی عکاسی خبری

عکاسی خبری لحظه ها تکرار نمی شوند. مدرس : آقای حیدر رضایی 30 ساعت آموزش 10 جلسه ی 3 ساعته هفته ای 2 جلسه روزهای فرد […]