کاراگاهی-در-فضای-وب

یکشنبه 4 دی 1401

کارآگاهی در فضای وب

علم جمع آوری هوشمند اطلاعات از منابع متن باز (OSINT) 8 جلسه 2 ساعته مدت زمان دوره: ا ماه روزهای فرد هفته ای دو جلسه یک […]