تکنیک-ها-و-تاکتیک-های-خبر-نویسی

یکشنبه 25 دی 1401

تکنیک ها و تاکتیک های خبر نویسی

مدرس : امیر هوشنگ قلندری مولف کتاب های : مبانی مصاحبه خلاق / اصول ومبانی نشریات دانشگاهی / اصول گرافیکی و صفحه آرایی و … مدت […]