تصویربرداری

سه شنبه 14 تیر 1401

دومین دوره جامع «رسانه هیئت»

کارگاه‌های انتقال تجربه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته مقدماتی (۸ ساعت آموزش) و پیشرفته (۴ ساعت آموزش) با حضور مدرسان متخصص از هیئت‌های بنام کشور؛ […]